Preken

Welkom op de prekenpagina van ds. P.J. Stam. Door op de tekst uit de Schriftlezing te drukken, start de preek automatisch.

Psalm 23

Johan de Heer dienst 25 februari 2018 in de Ark op Urk (Thema: “Ik ben niet bang”)  Liturgie klik hier.

Johannes 20: 17, Filippenzen 1: 21-23 en 1 Tessalonicenzen

Jesaja 37: 1-7 en Jesaja 33: 17-24

Psalmen 31: 1-9 en Johannes 19: 25-30

Deuteronium: 15: 7-11 en Mattheüs 26: 6-13

Exodus 21: 28-32, Zacharias 11: 4-13 en Mattheüs: 26: 14-16

Mattheüs 26: 17-25 

Mattheüs 26: 47-49 en Johannes 17: 12

Prediker 7: 23 -8:1

Openbaringen 22: 14B (HC zondag 22)

Jesaja 42: 18- Jesaja 43: 1

Hooglied 1

Openbaringen 12: 7-18

Efeziërs 2: 11-20

2 Petrus 1: 12-21

Exodus 15: 22-27

Colossenzen 2:20 -3:7

Mattheüs 27: 45-47, Johannes 19: 28-30 en Lucas 23: 44-46

1 Timotheüs 1: 1-11

Mattheüs 27: 61-66 en 28: 11-15

Psalmen 119: 9-19 en Efeziërs 2: 13-22

Psalmen 84

Hebreeën 7: 1-7 en Artikel 21 uit de N.B.G.

1 Johannes 4: 7-21 (advent)

Lukas 2: 22-35 (oudejaarspreek)

Lukas 12: 25-40

Lukas 18 1-14

Psalmen 118:2, Zacharia 9: 9 en 10, Lucas 19: 35-44

Marcus 16:19 en 20

Prediker 1

Prediker 12

Psalmen 8, Mattheus: 21 15,16

Romeinen 13

Exodus 2

1 Johannes 3: 1

Johannes 14: 16, 17 en 26

Johannes 18: 28-40

Johannes 20: 24-29

Johannes 1: 51, 2: 1-11 (1)

Johannes 2: 12-25 (2)

Jesaja 6: 1-7 (voorbereiding H.A.)

Jesaja 8: 1-10

Genesis 4: 16-26

Genesis 38: 12-26 en Mattheüs 1: 6a en 16b (advent)

Exodus 16: 1-15

Jozua 3: 1-18

1 Petrus 1: 3-5

1 Johannes 3

Lucas 2: 1-7 en 1 Johannes 4: 8b-16a

1 Corinthiërs 1: 17-36 (Zondag 6: vraag 17 en 18)

1 Corinthiërs 4: 3 en 4

Psalmen 49 en Lukas 2: 17-20 (oudejaarspreek 1986)

Colossenzen 1: 28, 2:6-11 en 3: 1-4 (Intredepreek Ter Aar)

Leviticus 12: 1-8 en Lukas 2: 21-25

Lucas 15: 1, 2 en 11

Jeremia 1: 13-19, 312b-14a en Hebreeën 1: 1-4 (Intredepreek Katwijk aan Zee)

2 Koningen 3: 1-17

Romeinen 7: 18-25

Jesaja 53: 1-6

Genesis 17: 9-14 en Exodus 4: 24-26

Psalm 142

Genesis 3: 16-19, Numeri 33: 50-56 en Ezechiël 28: 20-24

Marcus 6: 14-28 en Lucas 23: 1-12 (De vreugde van de vos)

Lucas 23: 8-12 (Het gehuil van de vos)

Lucas 23: 8-12 (De streken van de vos)

Openbaringen 21: 1-8

Jesaja 33: 17-24

2 Samuel 17: 1-22

Psalmen 22 deel 1

Psalmen 22 deel 2