Preken

Welkom op de prekenpagina van ds. P.J. Stam. Door op de tekst uit de Schriftlezing te drukken, start de preek automatisch.

Kerkdienst van 7 maart jl. in de Protestantse Gemeente te Voorhout. Deze preek zou ook in de Hervormde gemeente te Wateringen worden gehouden.

Psalmen 72; 2 Samuël en 1 Koningen  (Afscheidspreek 28 juni 2009 in Katwijk aan Zee)

Psalm 23

Johan de Heer dienst 25 februari 2018 in de Ark op Urk (Thema: “Ik ben niet bang”)  Liturgie klik hier.

Johannes 20: 17, Filippenzen 1: 21-23 en 1 Tessalonicenzen

Jesaja 37: 1-7 en Jesaja 33: 17-24

Psalmen 31: 1-9 en Johannes 19: 25-30

Deuteronium: 15: 7-11 en Mattheüs 26: 6-13

Exodus 21: 28-32, Zacharias 11: 4-13 en Mattheüs: 26: 14-16

Mattheüs 26: 17-25 

Mattheüs 26: 47-49 en Johannes 17: 12

Prediker 7: 23 -8:1

Openbaringen 22: 14B (HC zondag 22)

Jesaja 42: 18- Jesaja 43: 1

Hooglied 1

Openbaringen 12: 7-18

Efeziërs 2: 11-20

2 Petrus 1: 12-21

Exodus 15: 22-27

Colossenzen 2:20 -3:7

Mattheüs 27: 45-47, Johannes 19: 28-30 en Lucas 23: 44-46

1 Timotheüs 1: 1-11

Mattheüs 27: 61-66 en 28: 11-15

Psalmen 119: 9-19 en Efeziërs 2: 13-22

Psalmen 84

Hebreeën 7: 1-7 en Artikel 21 uit de N.B.G.

1 Johannes 4: 7-21 (advent)

Lukas 2: 22-35 (oudejaarspreek)

Lukas 12: 25-40

Lukas 18 1-14

Psalmen 118:2, Zacharia 9: 9 en 10, Lucas 19: 35-44

Marcus 16:19 en 20

Prediker 1

Prediker 12

Psalmen 8, Mattheus: 21 15,16

Romeinen 13

Exodus 2

1 Johannes 3: 1

Johannes 14: 16, 17 en 26

Johannes 18: 28-40

Johannes 20: 24-29

Johannes 1: 51, 2: 1-11 (1)

Johannes 2: 12-25 (2)

Jesaja 6: 1-7 (voorbereiding H.A.)

Jesaja 8: 1-10

Genesis 4: 16-26

Genesis 38: 12-26 en Mattheüs 1: 6a en 16b (advent)

Exodus 16: 1-15

Jozua 3: 1-18

1 Petrus 1: 3-5

1 Johannes 3

Lucas 2: 1-7 en 1 Johannes 4: 8b-16a

1 Corinthiërs 1: 17-36 (Zondag 6: vraag 17 en 18)

1 Corinthiërs 4: 3 en 4

Psalmen 49 en Lukas 2: 17-20 (oudejaarspreek 1986)

Colossenzen 1: 28, 2:6-11 en 3: 1-4 (Intredepreek Ter Aar)

Leviticus 12: 1-8 en Lukas 2: 21-25

Lucas 15: 1, 2 en 11

Jeremia 1: 13-19, 312b-14a en Hebreeën 1: 1-4 (Intredepreek Katwijk aan Zee)

2 Koningen 3: 1-17

Romeinen 7: 18-25

Jesaja 53: 1-6

Genesis 17: 9-14 en Exodus 4: 24-26

Psalm 142

Genesis 3: 16-19, Numeri 33: 50-56 en Ezechiël 28: 20-24

Marcus 6: 14-28 en Lucas 23: 1-12 (De vreugde van de vos)

Lucas 23: 8-12 (Het gehuil van de vos)

Lucas 23: 8-12 (De streken van de vos)

Openbaringen 21: 1-8

Jesaja 33: 17-24

2 Samuel 17: 1-22

Psalmen 22 deel 1

Psalmen 22 deel 2